Personlig udvikling

Personlig udvikling og grundlæggende forandring tager tid. Det er en rejse, hvor nye indsigter og erkendelser skal integreres i dit daglige liv.

At undersøge og opdage/ beskrive hvordan en situation er – uden at værdilade resultatet – er som jeg ser det grundlaget for al udvikling. Det er vigtigt at afklare hvor vi befinder os for at kunne navigerer et andet sted hen.

Her er vekselvirkningen mellem vores samtaler og din daglige praksis det centrale.

Hvis du havde kunnet regne ud – hvad du skal gøre – havde du gjort det for længst…

Sammen arbejder vi med, hvordan du konkret kan omsætte dine erkendelser til handling.

Praktisk: 1 session varer 60 minutter. Antallet afhænger af situationen.
Første gang vil jeg komme med en faglig vurdering på et forløb, som vi løbende vil evaluere på sammen, ud fra den målsætning der er for psykoterapien.

Comments are closed.

  • Lisbet Lorentzen Psykoterapeut MPF