Stress

Stress er kroppens naturlige forsvarsmekanisme, der har til formål at hjælpe os igennem store udfordringer og ud af farefulde og ubehagelige situationer.

Kortvarigt stress kan få os til at præstere noget ekstra, og er en naturlig ting. Det er det længerevarende stress, der giver problemer og kan udvikle sig til sygdom.

Det kan være svært at erkende, at man er stressramt i et usundt omfang. Måske fordi stress ofte betragtes som et tegn på svaghed, af den som rammes.

Som jeg ser det, er symptomet stress tværtimod oftest en “sund”reaktion på en tilstand som er usund og ” for meget”. En tilstand af overbelastning, som både kan skyldes arbejdsrelaterede eller private forhold. Stresssymptomerne kan vise sig både fysisk og psykisk – som for eksempel – uro, hjertebanken, svimmelhed, manglende energi, hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær.

Praktisk : Jeg kan tilbyde et struktureret forløb i stresshåndtering, hvor samtalen er central. Hvor indsigt og bearbejdning af den konkrete situation indgår. Der arbejdes målrettet med forskellige øvelser og redskaber til at komme styrket ud af stresstilstanden med en læring og ny adfærd, som kan bruges fremadrettet både arbejdsmæssigt og privat.

Antallet af sessioner aftales individuelt og tager udgangspunkt i den enkeltes situation og behov.

Comments are closed.

  • Lisbet Lorentzen Psykoterapeut MPF